Energi Danmark A/S: Halvårsregnskabsmeddelelse 2016

Energi Danmark A/S: Halvårsregnskabsmeddelelse 2016

//
Categories

München den 18. august 2016

Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314 mio. kr. Det svarer til en forrentning, før skat, af den gennemsnitlige egenkapital på 12,6 % p.a. og en stigning i omsætningen på 6,6 % i forhold til 1. halvår 2015.

Halvårsresultatet er lidt under det forventede bl.a. som følge af Brexit, men forventningerne til året som helhed fastholdes.

Energi Danmark koncernens balance er ultimo halvåret 2016 opgjort til 4.716,6 mio. kr., hvilket er 34,2 % større sammenlignet med ultimo år 2015.

Koncernens datterselskaber i Norge og Finland har i 1. halvår 2016 realiseret et væsentligt bedre salg sammenlignet med 1. halvår 2015.
Koncernens tyske datterselskab Energie Vertrieb Deutschland EVD GmbH, med hovedkontor i Hamburg, har i 1. halvår 2016 realiseret et mindre salg sammenlignet med 1. halvår 2015, hvilket forventes indhentet i andet halvår 2016.

Energi Danmark Securities A/S fortsatte en meget tilfredsstillende udvikling i 1. halvår 2016, og den realiserede et tilfredsstillende resultat før skat på 16,1 mio. kr.

I substanssagen mellem DONG Energy og Konkurrencerådet, hvor Energi Danmark er biintervenient er status, at der henover april og maj har været afholdt 20 retsdage i Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten vil herefter afsige deres dom i substanssagen tirsdag d. 30. august 2016.

Der er ikke foretaget review eller revision af tallene for 1. halvår 2016.

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65.
Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87 80.

HUG#2036047