SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2015./2016. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem

SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2015./2016. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem

//
Categories

Riga, 2016-08-17 08:18 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —  

 

Lielāko ceturkšņa apgrozījuma daļu veidoja pārdošanas apjoms Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā – 57% jeb 2.1 miljons EUR – , kas saistīts ar specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu datu pārraides risinājumu un produktu izstrādi. Reģiona rezultāts ir par 36% lielāks nekā pērnā gada ceturtajā ceturksnī un par 56% pārsniedz 3.ceturkšņa rezultātu.

Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastādīja 34% no 4. ceturkšņa apgrozījuma, reģiona apgrozījums samazinājās par 11% salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, tomēr ir par 2% labāks nekā gada 3.ceturksnī. Minētās svārstības saistītas ar atsevišķu projektu realizāciju. Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 49 valstīs.

2015./2016. finanšu gada noslēdzošo ceturksni Grupa beidza ar 573 tūkstošu EUR peļņu (neauditēta), kas ir par 226 tūkstošiem EUR labāk nekā iepriekšējā finanšu gada 4. ceturksnī.

Grupas 2015./2016. finanšu gada neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 13.7 miljoni EUR, kas ir 7% pieaugums, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu iepriekšējā finanšu gadā. Konsolidētais neauditētais 2015./2016. finanšu gada rezultāts ir 926 tūkstoši EUR peļņa, kas ir par 353 tūkstošiem EUR mazāk, salīdzinot ar 1.28 miljoniem EUR peļņu, kas bija Grupas iepriekšējā finanšu gada rezultāts. 

Grupas neto naudas plūsma finanšu gada 12 mēnešu laika periodā bija pozitīva un sastādīja 1.59 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 5.9 miljoni EUR.

Šī finanšu gada laikā SAF Tehnika ir saņēmusi ES fondu līdzfinansējumu 0.46 miljonus EUR produktu izstrādei un mārketinga atbalstam. Šajā laikā 435 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.

SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. SAF Tehnika turpinās darbu pie kvalitatīvu produktu radīšanas mikroviļņu datu pārraides tirgum, piedāvājot ne tikai standartizētus risinājumus, bet arī produktu modifikācijas īpašu klientu vajadzību nodrošināšanai, kā arī meklējot inovatīvas idejas mikroviļņu datu pārraides pielietojumam. Grupa ir finansiāli stabila. Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzīgu optimismu, bet atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.

 

Par SAF Tehnika:

AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
         +371 67 046 833
         [email protected]
         www.saftehnika.com