Annual Report

2015.gada pārskats

Sabiedrības 2015.gada pārskats tiek publicēts atkārtoti (iepriekšēja publikācija 2016.gada 29.aprīlī). Publicējamā 2015.gada pārskatā ir iekļauts 2016.gada 16.septembra Revidenta ziņojums. Komentāri ieguldītājiem par 2015.gada pārskata koriģēšanu...
Read More →

Årsrapport 2015/16

Koncernen realiserede en nettoomsætning i regnskabsåret 2015/16 på 2.665 mio. DKK (2.638 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1,0%, eller 1,9% i lokal valuta,...
Read More →