August 2, 2020

Sista dag för handel i BTA

Email Print Friendly Share Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för...
Read More →